Phân bón NPK

King Nitro 27-7-7

Phân bón hỗn hợp NPK KING NITRO 27-7-7
Thành phần định lượng:
– Đạm tổng số (Nts): 27%; – Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;
– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%; – Độ ẩm: 5%.
Công dụng: Dùng để bón rễ cho mọi loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Lượng bón:
• Cây ăn quả: 550-650 kg/ha/năm
Chia làm 3 lần/năm, giai đoạn trước khi ra hoa, sau khi ra trái non và sau khi thu hoạch.
• Cây công nghiệp dài ngày: 700-900 kg/ha/năm
Chia làm 2-3 lần/năm, bón vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.
• Cây công nghiệp ngắn ngày: 200-350 kg/ha/năm
Chia làm 2-3 lần/năm, bón vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.
• Cây lương thực: 300-500 kg/ha/vụ
Chia làm 2-3 lần/vụ, bón vào lúc cây non, cây trổ bông và ra hạt, ra trái, đậu củ
• Cây rau: 200-350 kg/ha/vụ
Chia làm 2 lần/vụ vào lúc cây nẩy mầm và cây phát triển
– Tùy chất đất, giai đoạn sinh trưởng để tăng giảm liều lượng cho thích hợp;
– Sử dụng sáng sớm và chiều mát.


Posted By Category: Phân bón NPK, Sản phẩmComments: 0

King Nobal 17-7-17

Phân bón hỗn hợp NPK King Nobal NPK 17-7-17
Thành phần định lượng:
– Đạm tổng số (Nts): 17%; – Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;
– Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%; – Độ ẩm: 5%.
Công dụng: Dùng để bón rễ cho mọi loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Lượng bón:
– Cây tiêu, cây ăn trái, rau ăn quả: 250-400 kg/ha/lần, bón sau khi đậu quả.
– Cây rau ăn lá: 200-300 kg/ha/lần, bón sau xuống giống 30 ngày mỗi đợt cách nhau 25-30 ngày.
– Cây hoa, cây cảnh: 200-300 kg/ha/lần, bón trước ra hoa, hoa có nụ và lúc hoa nở. Tưới phân kết hợp với bón loại phân có hàm lượng lân cao cho giai đoạn cây con.


Posted By Category: Phân bón NPK, Sản phẩmComments: 0

King Fast 16-16-16

Phân bón hỗn hợp NPK King Fast NPK 16-16-16

Thành phần định lượng:

-Đạm tổng số (Nts): 16%;                    -Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;
-Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%;              -Độ ẩm: 5%.

Công dụng: Dùng để bón rễ cho mọi loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Lượng bón:

– Cây lương thực: bón 200-300 kg/ha/lần, bón lót và bón thúc.

– Cây rau, dưa: bón 250-300 kg/ha/lần, bón lót và bón thúc.

– Cây ăn trái: 0,4-0,5 kg/cây (hoặc 250-300 kg/ha/lần) bón sau thu hoạch và trước ra hoa.

– Cây lấy củ: 100-200 kg/ha/lần, bón trong giai đoạn cây con đến trước khi tượng củ.

– Cây hoa, cây cảnh: 200-250 kg/ha/lần, bón trước ra  hoa, hoa có nụ và lúc hoa nở.

 


Posted By Category: Phân bón NPK, Sản phẩmComments: 0

King Royal 16-6-24

Phân bón hỗn hợp NPK King Royal NPK 16-6-24

Thành phần định lượng:

  • Đạm tổng số (Nts): 16%;                   – Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 24%; – Độ ẩm: 5%.

Công dụng: Dùng để bón rễ cho mọi loại cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Lượng bón:

– Cây công nghiệp: bón 200-500kg/ha/lần, bón vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

– Cây ăn trái: bón 0,5-2 kg/cây/lần. Bón mỗi tháng 1 lần hay tập trung vào giai đoạn đậu trái, bón cách nhau 15-30 ngày.

– Cây lấy củ: 100-200 kg/ha/lần, bón khi tượng củ.

– Cây rau, dưa: bón 150-250 kg/ha/lần, bón thúc hoặc sau đậu trái.

– Cây hoa, cây cảnh: 100-150 kg/ha/lần, bón trước ra  hoa, hoa có nụ và lúc hoa nở.

 


Posted By Category: Phân bón NPK, Sản phẩmComments: 0

KING FASTER NPK 15-5-25

KING FASTER  NPK 15-5-25

Thành phần:            Đạm (Nts)                : 15% (NO3:6%, NH4:9%)

Lân (P2O5hh)            : 5%

Kali (K2Ohh)            : 25%

(Ngoài ra còn bổ sung thêm thành phần vi lượng: Zn, Mn, Fe… 150 ppm)

CÔNG DỤNG:

Phân bón tan nhanh giúp cây trồng hấp thu trực tiếp hiệu quả nhanh.

Phù hợp với nhiều loại cây trồng như cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp v.v.

CÁCH SỬ DỤNG & LIỀU LƯỢNG:

  • Bón rễ
  • Cây công nghiệp: bón 200-500 kg/ha/lần, bón vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa, vào giai đoạn sinh trưởng cần Kali cao.
  • Cây ăn trái: bón 0.5-2 kg/cây/lần. Bón mỗi tháng 1 lần hay tập trung vào giai đoạn đậu trái, bón cách nhau 15-30 ngày.
  • Cây lấy củ: 100-200 kg/ha/lần, bón khi tượng củ.
  • Cây rau, dưa: 150-250 kg/ha/lần, bón thúc hoặc sau đậu trái.
  • Cây hoa, cây cảnh: 200-300 kg/ha/lần, bón sau khi cây đã trưởng thành hay ra hoa.

 


Posted By Category: Phân bón NPKComments: 0